دانلود*جزوه پرستاري داخلی و جراحی*

پرستاري داخلی و جراحی,جزوه پرستاري داخلی و جراحی,جزوه پرستاري داخلی,دانلود پرستاري داخلی و جراحی,دانلود جزوه پرستاري داخلی و جراحی,دانلود پرستاري داخلی|aks34029592
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه پرستاري داخلی و جراحی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود ،در قالب Pdf و در 261 صفحه.

توضیحات:پاتوفیزیولوژي «ویرشو» وضعیتهایی را که در زمینهي پیدایش ترومبوز وریدي را مساعد میکنند، به شرح زیر توصیف کرد: 1) استاز؛ 2) وارد شدن تروماي موضعی به دیواره ي عروق؛ و 3) افزایش قابلیت انعقادي. خطر هریک از این مسایل، در جریان حاملگی طبیعی افزایش پیدا میکند. کاهش سرعت جریان خون وریدي ساق پاها، ثابتترین عامل خطر زمین هساز براي ترومبوز وریدي است. افزایش چشمگیر ساخت اکثر فاکتورهاي انعقادي در دوران حاملگی نیز در جهت تسریع انعقاد عمل میکند .ترومبوفیلیها چند پروتئینِ تنظیمی مهم، در آبشار انعقادي بهعنوان مهارکننده عمل میکنند. کمبود ارثی یا اکتسابی این پروتئی نهايمهاري، مجموعاً ترومبوفیلی نامیده میشود که ممکن است سبب افزایش انعقادپذیري و ترومبوآمبولیسم وریدي راجعهشود. اختلالات مذکور عامل بیش از 50 درصد تمام حوادث ترومبوآمبولیک در دوران حاملگی محسوب میشوندو...